Middelen van inkomen


Middelen van inkomen

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die met een sterk wisselend inkomen te maken hebben.

Bij een sterk wisselend inkomen, waarbij u bijvoorbeeld het ene jaar wel en het andere jaar niet het hoogste tarief (52%) belasting heeft moeten betalen, kan de situatie ontstaan waarbij u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn als er een meer gelijkmatige verdeling van hetzelfde inkomen zou zijn geweest.

Middeling kan onder andere zinvol zijn bij:

 • Sterk wisselende jaarinkomens
 • Afkoop alimentatie of grote uitkering (winst, bonus en/of ontslaguitkering)
 • Van baan bent gewisseld en een aanzienlijk lager of veel hoger inkomen bent gaan verdienen
 • Een student, met een paar jaar een klein baantje en daarna de start van zijn carri√®re.
 • Plots werkloos geworden en terug naar minimum inkomen of uitkering
 • Als ondernemer (ZZP’er) met wisselend winst uit onderneming en/of een stevig verliesjaar
 • Een sabbatical en geen inkomen

Deze regeling geldt alleen voor BOX 1 inkomen (inkomen uit werk en woning)

Enige voorwaarden voor middeling van BOX 1 inkomen zijn:

 • De kalenderjaren moeten aaneen zijn
 • Een kalenderjaar kan maar 1 keer in worden gebruikt voor middeling
 • Het verzoek moet binnen 36 maanden na vaststelling worden gedaan
 • Er wordt niet gekeken naar negatieve inkomen en deze worden op nul gesteld
 • Men krijgt pas geld terug indien de drempel van 545 euro is gepasseerd