Bezwaarschriften


Bezwaarschriften

Nadat u een aanslag heeft ontvangen, kan het zijn dat er door de inspecteur is afgeweken van uw ingediende belastingaangifte. Er kan dan bezwaar worden gemaakt. Dan moet schriftelijk gebeuren via een bezwaarschrift.

Voor het indienen van bezwaar is een termijn van 6 weken na de datum die vermeld staat op het aanslagbiljet. In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de correcties van de inspecteur. Ons kantoor kan deze bezwaarprocedure voor u voeren.