Overlijden en erfenis


Overlijden en erfenis nooit echt prettig

Bij een sterfgeval wordt u geconfronteerd met erfrecht. U wordt dan verantwoordelijk voor de afwikkeling van de bezittingen en schulden van de overledene. En dat brengt veel beslommeringen met zich mee.

 Wat komt er zoal bij kijken ingeval van overlijden?

Na het overlijden van iemand moet er veel gedaan worden. Zo moet men bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Maar om dat te kunnen doen, heb je vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris.

De notaris verklaart hierin – nadat alle gegevens zijn gecontroleerd – wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

De belastingzaken rond erfrecht en het recht van successie

Als iemand overleden is, hoeft hij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag van het overlijden.

De belastingdienst stuurt zo snel mogelijk na het overlijden aan de erfgenamen een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend.

Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet erfbelasting worden betaald.