Schenking


Schenking

Over schenkingen moet schenkbelasting afgedragen worden. Er zijn echter bepaalde vrijstellingen, zodat er vrij van belasting geschonken kan worden.

De belastingdienst hanteert de volgende vier vrijstellingen:

 • De algemene vrijstelling
 • De vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen
 • De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen
 • De eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen waarmee het kind een studie  of woning financiert.

N.B. De vrijstellingen gelden per schenker per kalenderjaar. Indien er van meerdere schenkers wordt verkregen dan gelden deze vrijstellingen per schenker. Meerdere schenkingen van één schenker binnen één kalenderjaar dienen wel bij elkaar opgeteld te worden.

Overige vrijstellingen van schenkbelasting:

 • Er wordt al inkomstenbelasting afgedragen over de schenking
 • Een schenking vanwege morele verplichtingen
 • Schenking voor het aflossen van dringende schulden
 • De schenker niet in Nederland woont
 • De schenker de schenkbelasting betaalt
 • Indien de ontvanger een ANBI betreft of dat de schenking wordt verkregen van een ANBI
 • Indien de schenking wordt verkregen door een SBBI

Aangifte doen van schenking of vragen

Wanneer u meer wilt schenken dan de vrijstellingen of niet aan de voorwaarden voldoet, is schenkingsbelasting verschuldigd en moet aangifte worden gedaan.